Coaching on the job

Coaching on the job

Coaching on the job is een vervolg voor mensen die eerder een training van Entre les Ponts hebben meegemaakt. Op basis van een telefonische intake brengen we de wensen in kaart van degene die gecoacht wordt. In deze fase wordt ook bepaald of de beoogde coach past bij de te coachen deelnemer.

Doelstelling

Doelstelling is dat de coaching leidt tot bewuster omgaan met specifieke situaties en mensen en het aanbrengen van nuances in het eigen gedrag.

Werkwijze

Fase 1

Observatie van de coachee in de praktijk
De deelnemer bevindt zich in zijn eigen werkomgeving en wordt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden geobserveerd door de coach.

Situaties waarin deelnemers zich laten observeren zijn:

             Deelname aan of voorzitten van een vergadering
             Het geven van een externe of interne presentatie
             Deelname aan een interne presentatie
             Het voeren van een inkoop- of verkoopgesprek
             Het voeren van beoordelingsgesprekken
             Het voeren van telefoongesprekken

Fase 2

Direct na afloop van fase 1 worden acties en reacties van de gecoachte geëvalueerd en verwerkt in een benadering die weer een stap dichter staat bij diens authenticiteit.

Gegevens coaching on te job

• Aantal deelnemers : 1 of 2
• Trainingsvorm : individueel of in combinatie met 2e persoon
• Tijdsduur : minimaal 2 sessies van 2 uur met interval
• Doelgroep : mensen die in het verleden een training van Entre les Ponts hebben gevolgd
• Locatie : op eigen werkplek of op locatie van de gecoachte

error: Inhoud van deze site valt onder copyright !!