Methodiek


METHODIEK

Een gemotiveerd mens telt voor twee in een organisatie

Training, coaching en advisering zijn altijd maatwerk.
De basis is een gedegen inventarisatie van de wensen en behoeften van de organisatie en de beoogde deelnemers. Na een organisatie – of individueel onderzoek (scan), maken we een profiel van passende trainings-, advies- en coachelementen. Vervolgens kan een trainings-, advies- en coachopdracht definitief worden geformuleerd.

De methodiek is interactief en intensief. Het eist een inspanningsverplichting van alle partijen. We zijn erop gericht het beste uit de organisatie en haar medewerkers te halen. In het begin van het traject formuleren alle partijen samen de doelstellingen. Deze doelstellingen worden gedurende het gehele traject gemonitord en getoetst door interactieve voortgangs- en ontwikkelingsactiviteiten. Daar waar nodig worden ze bijgesteld.

De deelnemers krijgen syllabi en memory-cards uitgereikt. De memory-cards geven de essentie weer van wat tijdens de training wordt besproken en dienen als geheugensteun.

error: Inhoud van deze site valt onder copyright !!